Cetatea Medias

În anul 1477, este luată o măsură importantă pentru sprijinirea capacităţii de apărare a Mediaşului acordându-se micşorări de dări şi scutiri de la îndatoririle militare, prin limitarea participării locuitorilor la armata regală, la doar 32 de persoane. Astfel, se realizează prima fortificaţie perimetrală, când întreaga aşezare a fost înconjurată cu valuri de pământ întărite cu palisade de lemn dublate cu şanţuri de apă. 
Actuala incintă fortificată a oraşului, construită din cărămidă şi piatră, a fost ridicată din ordinele regelui maghiar Matei Corvin care, la 1486, ordonă ca toţi cetăţenii să participe la lucrări, indiferent de poziţia lor socială. Construirea propriu-zisă va începe în anul 1490, iar pentru accelerarea lucrărilor, cinci ani mai târziu, regele Vladislav al II-lea este nevoit să oblige pe toţi locuitorii oraşului, precum şi pe cei ai satelor din cele Două Scaune, de Mediaş şi de Şeica, să participe la ridicarea zidurilor. Construcţia cetăţii a fost finalizată în jurul anului 1534, perioadă din care datează şi schimbarea statutului oraşului din „villa” în „civitas”, statut pe care Mediaşul nu-l va mai pierde niciodată.
 
Cetatea oraşului aşadar, a fost construită între anii 1490 – 1534, în urma decretului emis de către regele maghiar Matei Corvin din 1486. Fortificaţiile  însumează o lungime totală a zidurilor de 2360 m, o grosime de 0.8 m şi o înălţime de cca 7 m. Existau trei porţi principale de acces în cetate întărite cu turnuri de apărare: Poarta Steingasser, spre nord, Poarta Zeckesch, spre est şi Poarta Forkesch, spre sud. Cetatea a fost fortificată suplimentar în perioada următoare, apogeul fiind atins în sec. al XVIII-lea, când avea 19 turnuri şi bastioane, iar celor trei porţi principale adăugându-li-se încă patru porţi secundare. În decursul secolelor aşezarea a fost supusă mai multor asedii, fiind cucerită şi devastată de numeroase armate de ocupaţie. După înfrângerea suferită de regatul Ungar în 1526 la Mohacs, în timpul luptelor pentru tron, trupele lui Ioan Zapolya au asediat şi cucerit cetatea Mediaşului în anul  1529, provocându-i distrugeri importante. La zece ani după acest episod, la 1539, saşilor medieşeni li se acordă privilegiul libertăţii comerciale, potrivit căruia aceştia beneficiau de înlesniri fiscale şi erau scutiţi de taxele comerciale, pe întreg teritoriul Transilvaniei şi Ungariei. Acest fapt va duce la o adevărată relansare pentru oraşul Mediaş, atât din punct de vedere economic cât şi financiar.