Traseul Mediaș - Axente Sever - Agârbiciu - Șeica Mare - Buia - Mihăileni

Axente Sever - a avut și denumirea de "Villa Dominarum", aici s-a găsit un tezaur  cu peste 200 monede imperiale romane de argint din secolele II-III d. Chr și un tezaut de denari republicani romani din argint, din anii 49 î. Chr. A avut numele de Frauendorf (Frâua), a fost comună liberă a Scaunului Mediaș, iar în anul 1931 a primit denumirea de Axente Sever. 
Biserica a fost construită în stil gotic, timpuriu, biserica-sală era compusă dintr-o navă pătrată și un cor la est, iar cea mai veche parte este actualul careu din fața absidei. Zidurile sunt foarte groase, nu are contrafronturi. Nava pătrată este boltită cu ogive simple, dreptunghiulare, încheiate cu o boltă cu rozetă. Nava a fost întărită cu patru contrafronturi în vest, iar deasupra clopotului s-a construit o clopotniță nefortificată. 
 
Agârbiciu - a făcut parte din Scaunul Schelk (Șeica Mare), a fost menționată în anul 1330, cu numele de Thychellrw. Aici s-au descoperit urme ale locuiruii din neolitic, epoca bronzului, a fierului, romană, medievală trimpurie. Biserica-cetate apare menționată documentar în anul 1415. A fost construită destul de târziu, a fost închinată Fecioarei Maria. Incinta de apărare a bisericii a fost construită în anul 1502, cu ziduri de 4-7 m. Zidul de apărare a avut un drum de strajă, alături de metereze și goluri de tragere. 
 
Șeica  Mare - a fost menționată în anul 1309, fiind atestată ca reședință a Scaunului de Schelk în anul 1336. În aanul 1315, Carol Robert de Anjou a acordat locuitorilor din Șeica drepturile și libertățile sibiene, astfel că în anul 1300 a fost construită o bazilică romanică, cu influențe gotice timpurii, de unde s-au păstrat doar două ferestre tipic romanice, arcul triumfal și bolta în cruce a corului. Are nava boltită în rețea, sprijintă de coloane, fortificarea ei a avut loc în seoculul XV.
Biserica satului este încojurată de dealuri, zidurile au 8 m, metereze și drum de strajă. În anul 1906, fortificațiile au fost demolate, biserica rămânând înconjurată de un zid scund.
 
Buia -  aparține comunei Șeica Mare. Castelul Buia a fost construit în mai multe etape, între secolele XIV-XVII, având un plan patrulater.
 
Canionul de la Mihăileni - este o rezervație naturală de tip geologic, având 16 ha, se cunoaște și sub numele de Râpa lui Brod. Canionul reprezintă de fapt un defileu, cu versanți abrupți, cu înălțimi de 20-25 m, pe 0.60 km, situat pe malul Văii Călvei, defileu format în urma eroziunii rocilor alcătuite din sedimente pliocene.