Traseul lacaselor de cult

Catedrala Ortodoxă - Biserica Reformată Calvină - Sinagoga - Biserica Greco Catolică - Biserica Romano Catolică - Biserica Evanghelică Sf. Margareta.
 
Catedrala Ortodoxă -  situată în afara centurii de ziduri a orașului, pe fostul loc denumit Piața Lemnelor. Planul bisericii este triconc, cu absida principală în interior. Accesu se poate face prin partea vestică, prin portalul dintre cele două turnuri de clopotniță. 
Comunitatea ortodoxă și-a ridicat prima biserică din cărămidă în anul 1850. După Marea Unire de la 1 decembrie 1918 s-a dorit ridicarea unei biserici în Piața Regele Ferdinand I, dar după ce s-a opus comunitatea săsească, au primit actualul loc pentru ridicarea ei. 
 
Biserica Reformată Calvină - este o biserică-sală cu un turn în partea de vest, la limita sudică a fotificațiilor orașului, accesul se realizează prin trepte. 
Prima mențiune documentară a comunității reformate a fost în anul 1803, când erau 14 familii în oraș, iar slujbele aveau loc în șura cimitirului luteran, abia în când au ajuns 100 persoane au primit o clădire de pe strada Tunrului. În anul 1869 au construit biserica de pe locul actual. 
 
Sinagoga - A fost construită la sfârșitul secolului XIX, în forma literei T, cu fațada mai lată, în formă de trepte cu atic, în cinci axe. Fiecare ax are o fereastră îngustă, înaltă, încheiată în arc semicircular. Fațada laterală din partea de sud are ferestre înalte semicirculare. Accesul se realizează prin vest, printr-o încăpere mică, apoi se ajunge în sala de rugăciuni, boltită semicilindric, cu o tribună deasupra. 
 
Biserica Greco Catolică- sau Înălțarea Domnului s afost construită în anul 1826, biserică –sală cu absidă poligonală decroșată, cu turn în prima travee vestică a navei. Nivelul superior marchează fereastra suprapusă de ceasul cu cadran modern. Lipsesc elementele artistice din interior, construcția fiind realizată de episcopul unit al Transilvaniei, Ioan Bob. 
 
Biserica Romano Catolică - Mănăstirea Franciscană a fost construită între secolele XV-XVI, fiind alcătuită din biserică și clădirea mănăstirii.
Biserica are planul unei biserici-sală cu cor alungit, navă boltită cu boltă semicilindrică cu penetrații. Corul are o boltă în plasă în nord, cu sacristia și turnul biseriii deasupra. A fost folosit ca și turn de apărare al cetății. 
Elementele gotice se observă pa partea de vest cu un portal geminat. La puțin timp după ce s-a terminat biserica s-a înființat la Mediaș reforma luterană, în anul 1556. După dominarea habsburgică, franciscanii și-au reprimit biserica și mănăstirea, în anul 1721. 
Mănăstirea, construită la sfârșitul secolului XV are formă de trapez. Cea mai veche parte a mănăstirii este estul, unde este și încăperea de lângă sacristie, cu o boltă stelată. Parterul și etajul au încăperi care comunică între ele, la parter au bolți semicilindrice cu penetrații. 
 
Biserica Evanghelică Sf. Margareta - este una dintre cele mai importante construcții gotice din România. În urma cercetărilor arheologice s-a descoperit din prima biserică corul poligonal, încheiat în trei laturi. Apoi a doua biserică, a constat în alungirea bisericii anterioare în așa fel încât noul cor s-a extins sub actualul. Apoi s-a lărgit biserica, s-au ridicat stâlpi care legau cele două compartimente, prin anii 1380-1400. O altă etapă a fost cea a construirii unui cor, cu o sacristie în nord. 
În jurul anului 1500 sacristia este boltită cu o boltă stelată, apoi turnul este supraînălțat. S-au identificat pcituri, scene biblice, pe pereții bisericii, la fel și în sacristie. 
O piesă de mare valoare a bisericii este altarul poliptic. În pozției deshisă prezintă Răstignirea, statuia Mariei și a lui Ioan; panourile prezintă însemnele evangheliștilor, scene din Patimile lui Isus, realizate de un meșter austriac de la școala Shottenstift, din Viena. Dovada picturii realizate de el este chiar peisajului Turnului Sf. Stefan din Viena în fundalul scenei Răstignirii. În nișa predelei sunt patru sculpturi reprezentând cei patru evangheliști. 
Cea mai veche piesă a bisericii este cristelnița din bronz, cu piciorul în formă de trunchi de con ascuțit, bazinul are o cupă adâncă și largă. Este datată ultimului sfert al secolului XIV. 
Baldachinul amvonului, amplasat în nava centralî are o formă de coroană dispusă pe trei registre suprapuse, cu capete de heruvimi, măști, îngeri ănaripați, decoruri vegetale. Baldachinul este încoronat de reprezentarea Arhanghelului Mihail în luptă cu balaurul. Piesa este pictată, datată de Sigismund Moss și Paul Demosch, din Sibiu, în anul 1679.
Orga, amplificată de G. Wachsmann din Biertan, datează din anul 1678, a cfost construită de Johann Vest, meșter de orgi din Sibiu. 
Biserica mai adăpostește piese de orfevrărie, covoare anatoliene și predala unui altar dispărut.